Město Wóspork

W bliskosći BAB 4, při wotbočce Wóspork, wočakuje was zajimawe město wosrjedź hórkateje krajiny z jenož krótkimi zdalenosćemi k našim susodam w Čěskej a Pólskej.

Lubi hosćo a wopytowarjo, strony našeje internetoweje prezency sposrědkuja Wam trěbne a wužitne informacije wo našim měsće. Nadźijam so, zo Was z tutymi informacijemi wćipnych na naše město sčinju a bych so wjeselił, Was hižo bórze pola nas witać směć. Wšojedne, hač wopytowar, inwestor abo wobydler našeho města –wutrobnje Witajće k nam!

Waš Jürgen Arlt – měšćanosta