Stawizny města Wóspork

Město Wóspork zhladuje na dołhe stawizny a tradicije. Z lěta 1228 ma město měšćanske prawo. W archiwje Budyskeho tachantstwa je zachowany original wopisma wo měšćanskim prawje.

Zajimawe je, zo su so rozměry města Wóspork w minjenych lětstotkach lědma změnili. Něhdy wulce zapołožene, štyriróžkate torhošćo z radnicu wosrjedź njeho je samo na sebi kmane za wulke wuwiće při wikowanskej dróze “via Regia”. Tute wuwiće pak Wóspork ženje nazhonił njeje.

Jeli maće zajim, móžeće sej za 2 euraj a porto chroniku města skazać, kotraž je w lěće 2003 składnostnje 775lětneje róčnicy města wušła. W njeje su w ličbach, tekstach a wobrazach mnohe zajimawostki wo měsće napisane.

Tule namakaće někotre róžkowe daty k wuwiću města Wóspork.